Download directly from our server :

Download

Size: 1.92 MB
Date added: 01/04/2012 03:00:00
Last modified on: 01/02/2017 11:57:33
Hits: 8935
Downloads: 1978

II.7.1 Garapenerako, hirigintza kudeaketarako eta exekuziorako baldintzak -lurzoru hiritarra eta hiritargaia


II.7.1 Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución –suelo urbano y urbanizable

Urretxuko Udalaren Bikain zilarrezko ziurtagia

Urretxuko udala