Araudia

Kontsulta eta dokumentu-deskarga

UDALEKO EGUTEGIAK

Urretxuko Arau Subsidiarioak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren

HAPO | A u r r e r a k i n a

HAPOren Aurrerakinaren dokumentuak

Memoria HAPO aurrerakina

Urretxuko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerakinaren Agiria eta Ingurumen Ebaluazioren Hasierako Dokumentu Estrategikoaren jendaurreko erakustaldia.

Ingurune-Ebaluazio Estrategikoa

Hasierako Dokumentu Estrategikoa (Evaluación Ambiental Estratégica - EAE)

Osoko Bilkuren Aktak

(Legaldi eta urtea)

2011-2015