Araudia

Kontsulta eta dokumentu-deskarga

UDALEKO EGUTEGIAK

Urretxuko Arau Subsidiarioak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren

HAPO | Onarpen eta Jendeaurreko Erakustaldi berria (2020ko apirila)

Osoko Bilkuren Aktak

(Legaldi eta urtea)

2011-2015