Araudia

Kontsulta eta dokumentu-deskarga

UDALEKO EGUTEGIAK

2021 urteko Egun Baliogabeen Egutegia

Urretxuko Udaleko Administrazioari dagokionez, ekainaren 24a, uztailaren 2a, abenduaren 13, 24 eta 31 jaieguntzat hartzea eta, ondorioz, egun horietan tokatzen den edozein epe, obligazio eta eskubideren epemuga hurrengo lanegunera atzeratzea.

Urretxuko Arau Subsidiarioak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren

HAPO | Onarpen eta Jendeaurreko Erakustaldi berria (2020ko apirila)

Osoko Bilkuren Aktak

(Legaldi eta urtea)

2011-2015