Aniztasun funtzionala

Ezgaitasun balorazioak

Balorazio honek pertsona baten bere eguneroko bizimodua bere kabuz egiteko gaitasuna duen ala ez, eta egiterik ez duen kasuan zenbaterako laguntza eta zaintza duen neurtzen du.

Etxeko Laguntza zerbitzua

Etxeko laguntza zerbitzuak pertsona bat bere familian eta/edo gizarte inguruan geratzen laguntzeko xedea du.

Aparkatzeko txartela

Ezgaitasuna edo ibiltzeko zailtasun handiak dituzten pertsoneni ematen zaie aparkatzeko txartel berezi hau.

Laguntza teknikoa eta etxebizitza egokitzea

Laguntza honen helburua adineko pertsonek edo ezgaitasuna dutenek euren etxean ahalik eta autonomia handienarekin eta erraztasun hobeekin bizitzeko aukera izatea da, eta eurak zaintzeaz arduratzen diren pertsonen lanak arintzea.

Kotizatu gabeko pentsioak

Gizarte Segurantzan kotizatu ez dutelako kotizaziopeko pentsioa jaso ez dutenentzat da pentsio mota hau.

Ibilgailu tasatik salbu egotea

% 65tik gorako ezgaitasuna dutenak udalaren ibilgailu tasatik salbu egongo dira.

Eguneko Zentroa

Ezgaitasun fisiko edo urritasun fisiko, psikiko eta sentsorialak dituztenentzat eguneko zerbitzuak eskaintzen dira.

Egoitzak

Gizarte eta osasun laguntza

Urretxuko udala