Hirigintza

Hirigintza, Herri-lanak eta zerbitzuak

Hirigintza: Igor Zubillaga Aguado
Herri-lanak eta zerbitzuak: Jon Albisua Garmendia
Udal-Aparejadorea: Begoña Etxaniz
Udal-Arkitektoa: Iñaki Mendizabal

Helbidea: Iparragirre 20. 20700 URRETXU (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 038 082
Faxa:  943 038 081
Areako emaila: hirigintza.ur@urretxu.eus
Sailako emaila: hiri.ur@urretxu.eus

Zerbitzuak

Areak eskaintzen dituen zerbitzuak

Hirigintza
  • Obra txikien lizentziak: etxebizitzak, sukaldeak, bainu gelak, leihoak... berritu.
  • Obra handien lizentziak: etxebizitza berriak, eraikuntzak, pabiloi industrialak egitea, eraispenak, urbanizazioak, igogailuak, eta abar.
  • Irekitze baimenak honako jardueretarako:
    • Salbuetsiak: oinetako dendak, arropa dendak, lurrin dendak, eta abar
    • Sailkatuak: bizilagunei eta ingurumenari arazo eta hondakin gehiago sortu ditzaketenak (ostalaritza, zenbait tailer, supermerkatuak, …)
  • Lursailak edo lokalak banantzeko lizentziak.
  • Hirigintza inguruko kontsultak.

Araudia

Arau Subsidiarioak

Dokumentuak
A.MEMORIA
Popular 1.08 MB 1767
01/04/2012 03:00:00
B.NORMAS URBANISTICAS GENERALES
Popular 1.41 MB 1770
01/04/2012 03:00:00
C1.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIE01-AIE09
Popular 1.64 MB 378
25/06/2018 09:55:59
C2.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIF001-AIF07
Popular 1.81 MB 1434
18/05/2017 02:00:00
C3.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AII01-SI01
Popular 815.99 KB 1403
01/04/2012 03:00:00
C4.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR01-AIR10
Popular 849.29 KB 1539
01/04/2012 03:00:00
C5.NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES-AIR012-AIR20
Popular 975.92 KB 1397
01/04/2012 03:00:00
D.ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA
Popular 898.63 KB 1506
01/04/2012 03:00:00
F.ECIA
Popular 27.08 MB 1811
30/04/2012 10:26:00
G.MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Popular 847.2 KB 1404
01/04/2012 03:00:00
H.JUSTIFICACION DE ESTANDARES
Popular 869.48 KB 1692
01/04/2012 03:00:00
I.CATALOGO
Popular 858.87 KB 1725
01/04/2012 03:00:00