Zerbitzu Ekonomikoak

Zerbitzu Ekonomikoak

Itziar Agirre Berriotxoa
Kontu-hartzailea: Ainhoa Olano Garmendia

Helbidea: Iparragirre 20. 20700 URRETXU (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 038 087
Faxa:  943 038 081
Emaila: ogasuna@urretxu.eus

Zerbitzuak

Areak eskaintzen dituen zerbitzuak

Kontu-hartzailetza

Errenta eta ordainarazpenak
Diru-bilketa
Diruzaintza
Kontabilitatea
Zerga ikuskatzailetza

Araudia

Araudia eta dokumentu fiskalak indarrekoa

2019ko Egutegi Fiskala
Egutegi Fiskala 2019/ Calendario Fiscal
Popular 287.98 KB 71
31/01/2019 10:34:52
2019ko Udal Aurrekontuak
2019ko Ordenantza fiskalak
Dirulaguntzak arautzeko ordenantza orokorra