Download directly from our server :

Download

Size: 2.73 MB
Date added: 01/04/2012 03:00:00
Last modified on: 01/02/2017 11:55:38
Hits: 9238
Downloads: 2174

II.6.2 Kalifikazio xehekatua -lurzoru hiritarra eta hiritargaia


II.6.2 Calificación pormenorizada –suelo urbano y urbanizable

Urretxuko Udalaren Bikain zilarrezko ziurtagia

Urretxuko udala