A.I.R. 1 Gurutze Santu eremuaren U.E 1.3 egikaritze-unitatearen Birpartzelazio-Proiektuaren behinbetiko onarpena

Gizpuzkoako Aldizkari Ofiziala, 95

2018ko maiatzaren 18a, ostirala