Tramiteak

Hitzordu Eskaera

Jar zaitez harremanetan Udalarekin eta eskatu ordua sail desberdinei:

  • Alkatetza

  • Hirigintza

  • Zerbitzu Ekonomikoak

  • Idazkaritza

  • Udaltzaingoa

  • Sustapen Soziokulturala

Dirulaguntzak


Ordenantza Orokorra

Dirulagun­tza eta lagun­tza publiko horiek erabilgarritasun publiko edo gizarte intereseko ekin­tzak susta­tzera edo helburu publiko bat susta­tzera bideratutako proiektuetan edo jardueretan erabil­tzeko izango dira.

Plan estrategikoa

Udalbatzak 2018ko uztailaren 12an egindako Batzarraldian onartutakoa

Urteko Dirulaguntzak

Sustapen Soziokulturala: Euskara, Hezkuntza, Jaiak, Kultura, Kirolak, Gizarte Ekintza