Arau subsidiarioak: Planoak - Fitxa Partikularrak

Testu Bateratua-Urretxu 2012

Eraikuntza eta hiri-lurretako lursail eraikigarrien erabilpena arautzen duen Ordenantza- GAO 180; 2010/09/20, 156 orria

 
Urretxuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspeneko testu bateginaren aldaketa puntuala, Ikastola AIE 4, Pagoeta/Eliza AIE 5 eta Pagoeta/Eliza Ingurua AI.IF. 3 eremuei dagokiena.(GHI-020/17-P05-A)- GAO 91; 2017/05/15

 

Pagoeta Hotela E.7.J.E.ri buruzko Urretxuko Arau Subsidiarioen 2. aldaketa- GAO 117; 2018/06/19

PLANOAK

Fitxa Partikularrak

AIE01-GAINZURI PATIOAK
Popular 575.26 KB 1339
01/04/2012 03:00:00
AIE02-GAINZURI
Popular 501.05 KB 1333
01/04/2012 03:00:00
AIE03-KIROLDEGIA
Popular 1.35 MB 1355
01/04/2012 03:00:00
AIE04-IKASTOLA (modificación)
Popular 09.2016 1.6 MB 1274
18/05/2017 02:00:00
AIE05-PAGOETA-ELIZA (modificación)
Popular 09.2016 809.13 KB 1254
18/05/2017 02:00:00
AIE06-S.B.GOIZ EDER
Popular 494.14 KB 1308
01/04/2012 03:00:00
AIE08-INSTITUTOA
Popular 820.13 KB 1300
01/04/2012 03:00:00
AIE09-SANTAKUTZ
Popular 473.98 KB 1302
01/04/2012 03:00:00
AII01-SAGASTITXIPI INDUSTRIGUNEA
Popular 536.79 KB 1232
01/04/2012 03:00:00
AII02-MATXINPORTA INDUSTRIGUNEA
Popular 551.63 KB 1302
01/04/2012 03:00:00
AII03-MUGITEGI INDUSTRIGUNEA
Popular 3.86 MB 1364
01/04/2012 03:00:00
AII04-KAMINPE INDUSTRIGUNEA
Popular 496.03 KB 1324
01/04/2012 03:00:00
AII05-IRIMO
Popular 1.49 MB 1404
01/04/2012 03:00:00
AIIF01-PROBALEKUA
Popular 492.09 KB 1230
01/04/2012 03:00:00
AIIF02-PAGOETA VIALES
Popular 2.21 MB 1202
01/04/2012 03:00:00
AIIF03-PAGOETA-ELIZA INGURUA (modificación)
Popular 09.2016 1.01 MB 1158
18/05/2017 02:00:00
AIIF04-IPEÑARRIETA
Popular 1023.83 KB 1242
01/04/2012 03:00:00
AIIF05-ESPACIO VERDE EDAR
Popular 261.2 KB 1203
01/04/2012 03:00:00
AIIF06-ESPACIO VERDE MATXINPORTA
Popular 266.49 KB 1209
01/04/2012 03:00:00
AIIF07-SANTA BARBARA PARKE URBANOA
Popular 232.82 KB 1217
01/04/2012 03:00:00
AIR 20-IPEÑARRIETA 40
Popular 595.12 KB 1205
01/04/2012 03:00:00
AIR01-GURUTZE SANTU
Popular 1.14 MB 1295
01/04/2012 03:00:00
AIR02-ELIZALDE
Popular 900.42 KB 1246
01/04/2012 03:00:00
AIR03-BARRENKALE
Popular 895.94 KB 1195
01/04/2012 03:00:00
AIR04-ELGEA
Popular 613.89 KB 1183
01/04/2012 03:00:00
AIR05-ALTAMIRA
Popular 1.73 MB 1155
01/04/2012 03:00:00
AIR06-GUNE HISTORIKOA
Popular 545.06 KB 1198
01/04/2012 03:00:00
AIR09-LIZEOA
Popular 1.48 MB 1134
01/04/2012 03:00:00
AIR10-MUNDO MEJOR AUZOA
Popular 734.13 KB 1138
01/04/2012 03:00:00
AIR12-LILIBASO
Popular 775.46 KB 1134
01/04/2012 03:00:00
AIR13-ORMAZABAL
Popular 835.2 KB 1206
01/04/2012 03:00:00
AIR14-RODRIGUEZ
Popular 753.44 KB 1211
01/04/2012 03:00:00
AIR15-ZULUETA
Popular 389.26 KB 1124
01/04/2012 03:00:00
AIR16-GAINZABAL
Popular 1.63 MB 1162
01/04/2012 03:00:00
AIR17-URZELAI
Popular 557.79 KB 1234
01/04/2012 03:00:00
AIR18-TXALETAK
Popular 2.23 MB 1236
01/04/2012 03:00:00
AIR19-IPEÑARRIETA
Popular 747.66 KB 1210
01/04/2012 03:00:00
AIT01-LIZEOA II
Popular 847.32 KB 1199
01/04/2012 03:00:00
AIT2-PAGOETA HOTELA
Popular 6.79 MB
25/06/2018 10:05:17
SI01-GERRA INDUSTRIGUNEA
Popular 260.07 KB 1276
01/04/2012 03:00:00