Nombre Egutegi Fiskala 2018 | Calendario Fiscal
Descripción
 • Urtean behin ordaindu beharreko zerga eta tasak
 • Hobariak eta salbuespenak
 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren fitxa 2018
 • Salbuespenbatzuk
 • Bonificacioneshobariak
 • Ondasun higiezinei buruzko zergaren fitxa 2018

 • Impuestosy tasas de cobro anual
 • Bonificaciones y exenciones
 • Ficha impuesto vehículos tracción mecánica 2018
 • Algunasexenciones
 • Bonificaciones
 • Ficha impuesto sobre bienes inmuebles 2018
Licencia
Nombre de archivo Egutegi fiskala 2018.pdf
Versión 2018
Tamaño 184.75 KB
Tipo de archivo pdf (Tipo MIME application/pdf)
Dueño Rosa Etxaniz
Fecha agregada 18/01/2018 15:00:56
Vistas 7438
Última modificación 31/01/2018 13:04:21
MD5 checksum d6f77074e2ceca0e517bff5a7fd436f5
Urretxuko Udalaren Bikain zilarrezko ziurtagia

Ayuntamiento de Urretxu