Jaieguntzat ofiziala

En 02.07.2018
Vistas: 5686

TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Iragarkia

2017ko abenduaren 21ean Udal honetako Tokiko Gobernu-Batzordeak honako erabaki hau hartu zuen:

Urretxuko Udaleko Administrazioari dagokionez, 2018ko uztailaren 2a, abenduaren 13a, 24a eta 31a, jaieguntzat hartzea eta, ondorioz, egun horietan tokatzen den edozein epe, obligazio eta eskubideren epemuga hurrengo lanegunera atzeratzea.

Sor daitezkeen ondorioetarako jakinarazten da.

Urretxu, 2017ko abenduaren 30.—Jon Luqui Albisua, alkatea.(8930)

Argitaratuta: Gipuzkoako Aldizkaro Ofiziala 5, 2018ko urtarrilaren 8a, astelehena


Ayuntamiento de Urretxu