Hitzordu Eskaera

Udal zerbitzuen hitzordu eskaera

NAN(*)
NAN zenbakia derrigorrezkoa da.

NAN /IFZ / AIZ

Izena(*)

Abizenak(*)

Telefonoa(*)

E-mail(*)

Udal Zerbitzua(*)

Norekin nahi duzu hitzordua?(*)

Zergaitia(*)

Oharrak

Segurtasun-egiaztatzea(*)