Dirulaguntzak

2018. urterako Dirulaguntzak

URRETXUKO UDALA
ORDENANTZA: dirulaguntzak arautzeko ordenantza orokorra


Espedientea
: 2018. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2009/09/11
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala - 116 : 43 orria
Laburpena: Urre­txuko Udalak partikularrei, erakundeei, elkarteei eta hiritarren kolektiboei ematen dizkien dirulagun­tzak eta lagun­tza publikoak emateko prozeduretan aplikatuko den erregimen orokorra finka­tzea da Ordenan­tza honen xedea. Dirulagun­tza eta lagun­tza publiko horiek erabilgarritasun publiko edo gizarte intereseko ekin­tzak susta­tzera edo helburu publiko bat susta­tzera bideratutako proiektuetan edo jardueretan erabil­tzeko izango dira. Dena den, kasuan kasuko deialdietan ezar­tzen diren oinarri espezifikoen bidez osatu ahal izango da, betiere, araudi hau.

Esteka:

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2017-2019

Espedientea: 2018. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2018/09/14
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Urretxuko Udala

Dokumentua:
01-Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2017-2019.pdf
Popular 471.74 KB 326
14/09/2018 12:26:03

Urretxuko Udalak 2018 urterako ezarri dituen dirulaguntza programak arautzen dituzten oinarri-arauak

Espedientea: 2018. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2018/03/15
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala - 53 / Toki Administrazioa 3
Laburpena: Oinarri-arau orokorrak. Dirulaguntzak ematea arautzeko Udal Ordenantza Orokorra eta Dirulaguntzen azaoaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoari jarraiki, Oinarri arau orokorrek ondokoak finkatzen dituzte: Deialdi guztienak diren xedapen orokorrak, eskabidea egiteko jarraitu beharreko prozedura, onuradunak, eskatzaileei eskatzen zaizkien baldintzak, aurkezteko epeak, laguntzak jasotzeko den zenbateko globala, ematea, dirulaguntzaren norakoa frogatzea, dirulaguntzak ordaintzea eta abar.

Eremuak - Udal zerbitzuak:

  • Sustapen Soziokulturala: Euskara, Hezkuntza, Jaiak, Kultura, Kirolak
  • Gizarte Ekintza

Dokumentua:

2018. urterako oinarri-arauak