Dirulaguntza

Euskarazko antzezlan, musika eta kultur ikuskizunetarako deialdia

  • Dirulaguntza Tipoa: Arrunta
  • Laguntzaren Helburua: EUSKARAZKO ANTZEZLAN, MUSIKA ETA KULTUR IKUSKIZUNETARAKO DEIALDIA
  • Hartzaileak: Urretxuko ostalaritza establezimenduak. Beren jarduera Urretxuko ostalaritza establezimen- duetan antolatzen duten pertsona edo entitateak.
  • Emakiteko Modua: LEHIA LIBREA
  • Lortzeko Epea: 2018
  • Helburuak: Euskarazko aisialdirako eskaintza bermatzea. Genero berdintasuna sustatzearen aldeko jarrera bultzatzea.
  • 2018ko Aurrekontua: 2.500 €
  • 2018. urterako Deialdia