Dirulaguntzak

Kirol jardura arruntetarako deialdia

  • Tipo de Subvención: Arrunta
  • Laguntzaren Helburua: KIROL JARDUERA ARRUNTETARAKO DEIALDIA
  • Hartzaileak: Urretxu edo Zumarragan egoitza soziala eduki eta euren jarduera bi udalerrie- tako eremuan garatzen duten irabazi asmorik gabeko kirol klub, entitate eta elkarteak. Eskualdeko izaera izanik, euren jarduera Urola Garaia Mankomunitateko eremuan garatzen duten entitate, klub eta elkarteak.
  • Emakiteko Modua: LEHIA LIBREA
  • Lortzeko Epea: 2018
  • Helburuak: Egiturak garatzea eta sendotzea. Urretxuko Udaleko Sustapen Soziokulturaleko Arloaren helburuekin, kirol arloan gizonezko eta emakumeen arteko desberdintasuna iraunaraziko ez duten jarduerak egitea.
  • 2018ko Aurrekontua: 47.000 €
  • 2018. urterako Deialdia