Adierazleak

Iraunkortasun adierazleek, udalerriko ingurumen, ekonomi eta gizarte egoeraren berri ematen dute jasotako neurri parametro batzuen bidez. Tokian tokiko iraunkortasun maila erakusten dute eta udalerri guztientzat IHOBEk markatutako adierazleak dira.

Udalerri guztiek adierazle berdinak neurtuta beraien artean alderatzeko aukera dago Euskal Autonomia Erkidego mailan.
Azken urteko datu zehatzez gain, aurreko urteetako datuak ere adierazten dira, adierazle bakoitzaren garapena ikusteko.

Ondorengo dokumentuan adierazleon azkenengo eguneratzea ikus dezakezue:

Tokiko Iraunkortasun Adierazleak
Popular 470.93 KB 848
22/10/2012 11:08:00