Gizarteratzea

Gizarte-larrialdietarako laguntzak ez dira aldizkakoak, dirutan ematen dira, subentzio moduan eman ere. Gizarte-bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabiderik ez dutenentzako dira, eta berdin dio dena delako gastua arrunta edo ohiz kanpokoa den.

Gizarteratze hitzarmenakk programa-agiriak dira. Hitzarmeneko bi aldeek, adostasunez, integrazio pertsonala, gizarteratzea eta lan munduratzea lortzeko, edo bizikidetza unitate ekonomiko...

Urretxuko udala