Familia eta adin txikikoak

Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Segurantzak familiei ematen dizkieten laguntzak seme edo alaba baten jaiotzak dakartzan gastuei aurre egiteko, baita haur bat adoptatzeko edo famili unitatean hartzeko ere ematen diren laguntzak.

Las familias numerosas podrán solicitar en el Ayuntamiento una bonificación de hasta 50% en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, antigua Contribución Urbana.

Urretxuko udala