Name Urretxuko HAPO: III .liburua "2. Hirigintza Arauak" dokumentua (2.2 Partikularrak eta 2.3 Katalogoak)
Description

III. liburua

“2. HIRIGINTZA ARAUAK” dokumentua.

"2.2. HIRIGINTZA ARAU PARTIKULARRAK” dokumentua.
“2.3. KATALOGOA” dokumentua.

AURKIBIDEA

HIRIGINTZA-EREMUAK
* 01. HE Gune Historikoa
* 02. HE Labeaga
* 03. HE San Martin
* 04. HE Matxinporta
* 05. HE Gerra
* 06. HE Sagastitxipi
* 07. HE Kanposantua
* 08. HE Gurutze auzoa
* 09. HE Elizalde
* 10. HE Nekolalde
* 11. HE Gainzuri- Mundo Mejor
* 12. HE Institutua
* 13. HE Lilibaso- Gainzabal
* 14. HE Pagoeta
* 15. HE Ipar Ipeñarrieta
* 16. HE Geltokia
* 17. HE Hego Ipeñarrieta
* 18. HE Mugitegi
* 19. HE Aparizio
* 20. HE Kaminpe

License
File name III Liburua HHAAPP KATALOGOA.pdf
Version 2019.04
Size 6.66 MB
File type pdf (Mime type application/pdf)
Owner Rosa Etxaniz
Date added 29/07/2019 09:23:11
Hits 854
Last modified on 31/07/2019 16:25:01
MD5 checksum 29e6ddb34b7f55b66a38e64b063926bf