Nombre Fecha agregada  
Planos
PGOU de Urretxu: 1. Memoria
Popular 2019.04 35.97 MB 149
23/05/2019 13:02:50
PGOU de Urretxu: 2.1 Normas Urbanísticas Generales
Popular 2019.04 3.89 MB 136
23/05/2019 08:56:32
PGOU de Urretxu: 2.2 Normas Urbanísticas Particulares y 2.3 Catálogo
Popular 2019.04 8.91 MB 145
23/05/2019 08:56:34
PGOU de Urretxu: 3. Estudio Económico. Programa de actuación
Popular 2019.04 3.4 MB 122
23/05/2019 08:56:31
PGOU de Urretxu: V. Resumen Ejecutivo
Popular 2019.04 3.32 MB 116
23/05/2019 08:56:35