Berriak

Lurzoruaren eta Hirigintza ren ekainaren 30eko 2/2006 legearen 90.3 artikuluak xedatutakoa betez, «Urretxu ko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerakinaren Agiria» jendaurrean azaltzen da. Oharrak, iradokizunak edota alternatibak aurkezteko epea: 2018ko uztailaren 11a arte, Urretxuko Udaleko Erregistro Orokorrean.

Orrialdea 1/8