Dirulaguntzak

2017. urterako Dirulaguntzak

URRETXUKO UDALA
ORDENANTZA: dirulaguntzak arautzeko ordenantza orokorra


Espedientea
: 2017. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2009/09/11
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala - 116 : 43 orria
Laburpena: Urre­txuko Udalak partikularrei, erakundeei, elkarteei eta hiritarren kolektiboei ematen dizkien dirulagun­tzak eta lagun­tza publikoak emateko prozeduretan aplikatuko den erregimen orokorra finka­tzea da Ordenan­tza honen xedea. Dirulagun­tza eta lagun­tza publiko horiek erabilgarritasun publiko edo gizarte intereseko ekin­tzak susta­tzera edo helburu publiko bat susta­tzera bideratutako proiektuetan edo jardueretan erabil­tzeko izango dira. Dena den, kasuan kasuko deialdietan ezar­tzen diren oinarri espezifikoen bidez osatu ahal izango da, betiere, araudi hau.

Esteka:

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2016-2017

Espedientea: 2017. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2016/03/17
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Urretxuko Udala
Laburpena: Udalbatzak 2016ko martxoaren 17an egindako Batzarraldian onartutakoa.

Dokumentua:

01-Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2016-2017.pdf
Popular 2.28 MB 240
18/03/2017 16:19:16

Urretxuko Udalak 2017 urterako ezarri dituen dirulaguntza programak arautzen dituzten oinarri-arauak

Espedientea: 2017. urterako DIRULAGUNTZAK
Data: 2017/04/19
Jaulkitzailea: Urretxuko Udala
Iturria: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala - 74 / Toki Administrazioa 3
Laburpena: Oinarri-arau orokorrak. Dirulaguntzak ematea arautzeko Udal Ordenantza Orokorra eta Dirulaguntzen azaoaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoari jarraiki, Oinarri arau orokorrek ondokoak finkatzen dituzte: Deialdi guztienak diren xedapen orokorrak, eskabidea egiteko jarraitu beharreko prozedura, onuradunak, eskatzaileei eskatzen zaizkien baldintzak, aurkezteko epeak, laguntzak jasotzeko den zenbateko globala, ematea, dirulaguntzaren norakoa frogatzea, dirulaguntzak ordaintzea eta abar.

Eremuak - Udal zerbitzuak:

  • Sustapen Soziokulturala: Euskara, Hezkuntza, Jaiak, Kultura, Kirolak
  • Gizarte Ekintza

Dokumentua:

2017. urterako oinarri-arauak