Euskara Plana

ERAKUNDEAREN PLAN ESTRATEGIKOA
ERAKUNDEA: Urretxuko Udala

Urte Tartea: 2014/01/01 - 2017/12/31

1. Familia bidezko transmisioa

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)
1.2. Transmisioaren inguruko informazioa jasotzea, egungo egoera ezagutu eta orain arte burututako ekimenen arrakasta neurtzeko
1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

2. Irakaskuntza

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea (Toki erakundeak)
2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak (Toki erakundeak)
3.9. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea (Toki erakundeak)

4. Administrazioa

4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea (Toki erakundeak)
4.2. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea (Toki erakundeak)
4.4. Hizkuntzak erabiltzeko irizpideak finkatzea (Toki erakundeak)
4.6. Kanpoko komunikazioan euskararen erabilera gehitzea (Toki erakundeak)

6. Arlo sozio-ekonomikoa

6.7. Euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko sistema hedatzea

7. Aisia eta kirola

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki erakundeak)
7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)
7.4. Euskararen erabilera bultzatuko duten ekimenak antolatu eta baliabideak optimizatzea (Toki erakundeak)
7.6. Gazteei zuzendutako modako ekimen guztietan euskara lehenestea
7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa egokiak antolatzea (Toki erakundeak)
7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea (Toki erakundeak)
7.10. Euskara kirol-munduan erabiltzeari prestigioa ematea, kalitatearekin eta erronka berriei aurre egiteko gaitasunarekin lotuz, nazioarte mailako balizko partehartze eta lehiari begira identifikazio osagaitzat erabiliz

8. Liburugintza

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)
8.3. Euskal liburuarekiko politika bateratua egitea, lurralde eta sail administratibo desberdinetan (Toki erakundeak)

9. Kulturgintza

9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea (Toki erakundeak)
9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)
9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

10. Publizitatea

10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea (Toki erakundeak)
10.4. Erakundeek euskarazko publizitatearen sortzaileekin batera elkarlanean jardutea (Toki erakundeak)

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

11.1. Euskara estandarra elikatu, aberastu eta sendotzea hizkuntzaren kalitatea bermatuz: komunikagarritasuna, adierazkortasuna, zuzentasuna eta egokitasuna lantzea (Toki erakundeak)
11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)

12. Hedabideak

12.1. Erakundeen artean euskarazko hedabideei zuzendutako laguntzen irizpideak adostu eta finkatzea (Toki erakundeak)
12.2. Euskarazko hedabideen garapen iraunkorra ahalbidetzeko neurriak hartzea
12.4. Euskarazko hedabideen garapen industrial eta teknologikoa bultzatzea

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea (Toki erakundeak)
13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea (Toki erakundeak)

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea (Toki erakundeak)
14.2. Familia transmisioa (Toki erakundeak)
14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

15. Barruko proiekzioa

15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)
15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan ere (Toki erakundeak)
15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea (Toki erakundeak)

16. Kanpoko proiekzioa

16.6. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea
16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea (Toki erakundeak)

17. BESTELAKOAK

17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta egitasmoak (Toki erakundeak)